Gili T

Thursday, January 04, 2007

Martin Kolberg: ”Det store bildet: Vi er særegne!”

”…Det er også Martin Kolbergs, partisekretær i AP, forklaring på dagens politikk.
- Vi hører kritikken på landbrukspolitikken, men man må se det store bildet. Vi er særegne.”

Med forbehold om at DN har sitert Kolberg rett, så underbygger dette et visst inntrykk av mannen.
Martin: ”Å se det store bildet” er det motsatte av å vektlegge sine egne særegenheter!
Kan noen vennligst be ham løfte blikket?

Monday, October 16, 2006

Overformynderi og tvang versus Reinfeldt

Skatt er tyveri. Boligskatt er tyveri. Pålagte avgifter som arbeidsgiveravgift er tyveri. TV-lisens er tyveri. Innrapportering av for lave inntekter, og ”svart arbeid” er beskyttelse mot tyveri. Eiendommen er din.
Alle handlinger som kun går utover deg selv, vedkommer kun deg selv. Om du spiser fete burgere, eller tar deg en røyk, er dette dine suverene valg. Livet er ditt.

Tenk om det hadde vært slik. Fravær av formynderi og offentlig tvang. Frihet.
Det hadde gjort livet litt lettere for Statsminister Fredrik Reinfeldt.

Dog bør man slå ned på ”sivil ulydighet” hvis det rammer grunnleggende rettigheter

Thursday, August 10, 2006

Ingenting tyder på at offentlig sektor blir mindre

”…Ingenting tyder på at offentlig sektor blir mindre. Tvert i mot. Det offentliges andel av bruttonasjonalprodukt har aldri vært høyere. Skatteinngangen, i prosent av bruttonasjonalprodukt, er økende på sikt og nærmer seg femti prosent. De siste 25 årene har antall sysselsatte i offentlig sektor økt med nærmere 70 prosent. Vi har pumpet over 930 oljemilliarder inn i offentlig sektor. Utgiftene til trygdeordninger til personer i arbeidsfør alder har økt med 34 milliarder siden 1995, og i dag står en av fire i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. Stadig flere offentlige goder rettighetsfestes, for eksempel leirskole. Og stadig flere mennesker med god råd får ta del i de offentlige godene, som frikortgrensen for medisinutgifter.”

Les resten av Torbjørn Røe Isaksens glimrende kronikk her.

Thursday, July 27, 2006

Er vi ofre for "samfunnskreftene"?

I dagens Aftenposten kan vi lese en god kommentar som går rett inn på hva undertegnede tidligere har pekt på: Sosiologisme.
Er mennesker gjort til stakkarslige ofre for ”samfunnskreftene” - gjør man seg selv til et offer? Honnør til Knut Olav Åmås (debatt- og kronikkredaktør) for modig innlegg som vil skape reaksjoner.

Thursday, May 25, 2006

Om streik 2006

Har noen tvunget deg til å jobbe akkurat der du jobber? Er det umulig å finne deg en annen jobb?
Hvis svaret på disse spørsmålene er nei, så har du ingen grunn til å streike.
Hvis du er misfornøyd med din arbeidsgiver, så bytt jobb.

Streik rammer alltid tredjeparter: I privat sektor får ikke kundene de varer de trenger når du stanser produksjonen; I kommunal sektor får ikke naboen byggetillatelse når du som byråkrat ikke jobber; I statlig sektor får ikke folk flest beskyttelse når du som politimann streiker.

Synes du det er OK at dine handlinger rammer andre, utenforstående?
Hvis svaret på dette spørsmålet er nei, så har du ingen grunn til å streike.
Hvis du er misfornøyd med din arbeidsgiver, så bytt jobb.

Er du tvunget inn i din jobb? Er det OK å ramme andre?

Øst-Timor: Streikende militære ble sparket, gjør væpnet opprør

Mange har sansen for Margaret Thatchers harde linje overfor arbeidermakten på 1980-tallet.
Øst-Timor sparket streikende soldater i mars i år. Når gjør disse soldatene væpnet opprør.

I disse streiketider bør man holde en hard linje mot de streikende. Om norske soldater skulle gjøre væpnet opprør i forbindelse med lønnsspørsmål er vel relativt usannsynlig. Men tankene går til den unge og standhaftige staten Øst-Timor.

Wednesday, February 01, 2006

Trykking og drapstrusler

Hvordan henger dette sammen?
1. En redaktør trykker en karikatur.
2. En person (la oss kalle ham Hugo) truer med å drepe landsmennene til redaktøren.

Er det landsmenn, samfunn eller religion som skal stilles til ansvar for Hugos drapstrusler? Eller er det Hugo selv som må stilles til ansvar?

Hvem kan med tyngde si at det eksisterer en nødvendig sammenheng mellom de to punktene over? Er det slik at rett til publisering, også gir drapstrusler legitimitet?

Vennlige tanker til Vampus’ mot.

Monday, January 09, 2006

Gry Larsens Israel-vingling

Det er påfallende hvor mange politikere, knyttet til sosialistregjeringen, som vingler i politikken. Denne gangen er det Gry Larsen som skifter syn på Israel-boikott.
Politisk vingling bør få konsekvenser. "Ja, begge deler. Takk", burde være forbeholdt barnehistorier og fantasifigurer.

Kristins skattevingling

At Kristin Halvorsen vingler i politikken har vi skjønt. Men at hun skulle vingle også i skattespørsmål er en overraskelse. Hun lovet oss mer skatt. Og vi trodde henne. Men heller ikke dette løftet klarer hun å etterleve.

Saturday, January 07, 2006

Boikott Kristin!

Kommer de sanne tankene til SV frem, går det den veien høna sparker for regjeringen. Dette er den eneste grunnen til at Kristin unnskylder seg i ettertid. Maken til vingling, dobbeltmoral og hykling skal man lete lenge etter. Kristin Halvorsen vil boikotte Israel.

Wednesday, January 04, 2006

Få frem politikernes (manglende) troverdighet!

Oddvar Stenstrøm spør ut Trond Giske i Holmgang. Følgende kommer frem:
Trond Giske sa 30. april 2005 at vi skal ha en eller annen form for statskirke.
I dagens tabloid er samme Giske usikker i sitt standpunkt fordi Partiet har satt ned en kommisjon..
Hvorfor kan ikke debattlederen påpeke Giskes vinglig, for på den måten å få frem manglende troverdighet og integritet?

Det må være lov å endre mening på grunnlag av rasjonelle overveielser, men dét er ikke det samme som politisk vingling.

LO fortsetter sin politiske kamp

Vi noterer oss at LO gledelig tar i mot medlemskontingent også fra FrP’ere. Og mer enn gjerne bruker LO pengene til å slå hardt tilbake mot egne medlemmer.

LO som har opphøyet seg, og kjøpt seg til politisk utøvende makt, fremstår ikke med overdreven solidaritet overfor sine egne. Vi savner en motpol. Vi savner pluralisme i organisasjonslivet. Vi har kanskje ikke overdreven sympati for noen av sidene i konflikten, men vi vil advare om manglende demokrati og pluralisme i organisasjonsdominerte regimer.

Tuesday, January 03, 2006

Inga Marte Thorkildsen: Hold deg i offentlig sektor!

Inga Marte mener at leger skal tvinges til å arbeide mer for staten. De skal tvinges mer enn hva de allerede plikter gjennom turnusordninger, fastlegeordninger o.l. Med Inga Martes ord: ”Poenget er å sørge for at folk holder seg i offentlig sektor”.
Ikke tvil om ideologien.
Takk til
Vampus for å belyse større deler av budskapet til Inga Marte.

Monday, January 02, 2006

Russiske grenser

Førs og fremst: Godt nytt år! I dag, 1.1. 2006 har Russland stengt gassledningene til Ukraina, og (noe mindre dramatisk) stengt grensene for import av norsk laks. Og de russiske byråkratene har tatt ferie. Vi konstaterer tiltakene, og kan bemerke at Russland ikke er kjent for å skille politikk og økonomi..

Wednesday, December 28, 2005

Bedre tider i søramerika?

Vi har sett det ene søramerikanske landet etter det andre velge sosialistiske ledere. De har fulgt Brasil, som i 2002 valgte Lula.

Brasil, som desidert største land på kontinentet er toneangivende. I 2005 har Brasil vist oss korrupsjonsskandaler i arbeiderpartiet, noe som medførte eksklusjoner fra parlamentet. Lula sto også i stor grad bak sammenbruddet i WTO-forhandlingene i Cancun (2003); Og Lula er tilhenger av Tobin-skatt (på internasjonale transaksjoner). I 2006 er det nytt valg i Brasil. Og forhåpentligvis har velgerne fått nok av sosialistenes bakstreverske tanker. La oss håpe at det nye valget gir vind i bannerne til borgerlige partier som kjemper for fravær av stats-tvang innen kultur og økonomi.
Lula selv har selv sett betydningen av internasjonal frihandel, og Brasils økonomi er på bedringens vei. La oss håpe at et slikt fokus, og utvikling kan motvirke stats-tvangen også i Argentina (nå under statssentrerte Néstor Carlos Kirchner), Bolivia (nå under sosialisten Evo Morales), Uruguay (nå under sosialisten Tabaré Vazquez) og Venezuela (nå under sosialisten Hugo Rafael Chávez Frías).

Tuesday, December 13, 2005

Antiglobalisering i Hong Kong?

Anti-globaliseringsfolket har dratt til kapitalismens mekka, Hong Kong. De mener at ett av de viktigste punktene er motstand mot at utviklingsland skal bli tvunget til å åpnes i stor grad. Men vent litt… sier ikke de samme menneskene at Norge skal skjermes mot konkurranse fra fattige land?

Hva står vi igjen med da? U-landene skal ikke åpnes, og Norge skal skjermes..? –Altså alle parter skal være lukkede og skjermet? Hva kalles slik ideologi? –Trodde den var glemt.

Thursday, December 08, 2005

Hong Kong vs. Kina - Frihet vs. tvang

Generelt i Kina, eksisterer næringslivet på kommunistpartiets nåde. Men i Kinas Hong Kong (HK) er det annerledes. Aldri før har undertegnede opplevd maken til entusiasme, entreprenørånd og velstand som HK kunne fremvise. Hvorfor er HK slikt et flott sted?

I HK blomstrer næringslivet på grunnlag av liberale friheter. Sannheten bak HK sin suksess er troskapen til økonomisk liberalisme, liberale rettigheter og ”rule of law”. Myndighetenes inngripen i næringslivet er minimal, og individuell frihet har i årtier sikret et blomstrende næringsliv.

Men dette betyr ikke at HK sin fremtid er sikret. Et levende og engasjert folk er en forutsetning for fortsatt velstand. Og tilhengere av frihet må vokte seg for undergraving av markedsliberalismen.
Derfor var det gledelig å overvære de opptil 250.000 menneskene som markerte sin avsky mot det Kinesiske regimet, 5. desember 05.
Anledningen for demonstrasjonen var krav overfor Beijing, om å vedta en tidsplan for demokratiske reformer. HK sin befolkning motsetter seg kommunisme og tvang. Fortsatt innehar HK friheten til å markere seg gjennom demonstrasjoner.

Jeg kommer tilbake med detaljer, men foreløpig vil jeg oppfordre både tilhengere og motstandere av økonomisk frihet til å se til Hong Kong. Se og lær!
Foreløpige referanser: Cato Institute.

Mer demokrati i Hong Kong

Mens undertegnede var på en uskyldig reise til kapitalismens mekka, oppsto det demonstrasjoner – for mer demokrati.
Jeg skal komme tilbake til temaet, men vil foreløpig oppfordre alle tilhengere av fri økonomi til å besøke Hong Kong for å ta inn over seg kapitalismens ånd!

Monday, November 21, 2005

Individ & samfunn. USA & Europa

Torbjørn Røe Isaksen skriver: ”Et sted mellom den amerikanske tanken om at mennesker selv har ansvaret for sin fattigdom, og den europeiske tanken om at alt skyldes arv og miljø, ligger en gyllen middelvei”. Les den interessante artikkelen i Morgenbladet.
-Mange gode referanser, Torbjørn!

Tuesday, November 08, 2005

Opptøyene..

”Ekspertene” peker på at staten har feilet i sin integreringspolitikk. Derfor raser ungdom i Paris, Berlin og Brussel. De samme ekspertene sier at staten må iverksette flere, og nye tiltak for å bedre situasjonen.
Fordi staten har feilet, så skal man ha mer stat. Man vil ha mer av det som forårsaker vold.
Man ser umiddelbart sneverheten i ”ekspertenes” analyse. Kan det finnes andre årsaker til opptøyene? *Uten* å gå i sosiologisme-fellen?
Se også kommentarene til Vampus, Blåblogg og Torbjørn.

Friday, October 28, 2005

FN og internett.. igjen

FNs skal i november 2005 ha et toppmøte om informasjonssamfunnet i Tunis. Totalitære land bedriver internettsensur i stor skala. Dette vet vi. Også vertslandet for FN-toppmøtet, Tunis, anklages for det. Morgenbladet omtaler temaet.
Men vent litt.. –Har vi ikke hørt argumentene før? Aftenposten Aften/ NTB hadde en usedvanlig farget belysning av eksakt samme tema onsdag 10. desember 2003. Tittelen den gang var: ”Utfordrer USAs kontroll av Internett”. I 2003 var FN-toppmøtet lagt til Geneve.

Det er med andre ord ikke noe nytt at EU, Iran, Cuba eller Kina ønsker å sette klørene i internett. Nettet fungerer da bra, ingen grunn til noen venstredreining? Nettet er vel like greit som for to år siden? Kan man ikke egentlig si at amerikanerne, og ICANN gjør en ok jobb med internett?
Jeg ser fortsatt *ingen* god grunn til at FN skal ekspropriere internett!

Thursday, October 27, 2005

Suck-up og meritt

I hvilken grad omtales smisking på BI, og hvor naivt er merittfokuset på universitetet?
Kameraderi er aktuelt for tiden. Men er det en del av pensum? Skal status avgjøres av personlige relasjoner eller prestasjoner?
Representerer LO smiger eller meritt? Bør svaret få konsekvenser, og hvordan?

Bør man konvertere til suck-up for å få en bit av kaka..? - bli en del av Valla for å få en bit av Jens?

Jeg bare spør..

Monday, October 24, 2005

Soria Moria-erklæringens lefling med diktaturer

I Soria Moria-erklæringen står det: "Norsk bistand skal *ikke* gå til programmer som stiller krav om liberalisering og privatisering…Det skal *ikke* stilles krav til privatisering som forutsetning for sletting av gjeld". I følge Morgenblandet er det full støtte til u-landsregjeringer som tar avstand fra vestlige idealer (les: eiendomsrettigheter og fravær av statstvang).

Ser vi her konturene av en fryktinngytende ideologi? – At alle reformer i offentlig sektor som svekker statsmakten er et onde? For staten er et gode i seg selv? Selv om den er korrupt og diktatorisk?

Thursday, September 15, 2005

Et land av og for sosialdemokrater

Analysene av valgfadesen hagler i media. Min foreløpige analyse konkluderer med at Norge er et land bygget av sosialdemokrater, og bygget for sosialdemokrater.
Borgerlig politikk får ikke bedre forutsetninger enn årets valgkamp:
1. Pilene peker i riktig retning;
2. Man har den best tenkelige motstander, et trehodet troll bestående av nasjonalister, sosialister og fagforeninger. Likevel blir valget en fadese.
Hovedårsaken er at landet er bygget av sosialdemokrater, og for sosialdemokrater. Selv ikke når pilene peker i riktig retning tør velgerne å tro på liberalismens og kapitalismens fortreffelighet. Og selv når man står overfor et trehodet troll tør ikke nordmenn å tro på liberalisme og kapitalisme. Dessverre.
I et slikt land skal det dessverre mye mer til enn ett glimrende innlegg i Aftenposten om ”en klarere Høyre-politikk”. Mistroen til liberalisme og kapitalisme i dette landet sitter dypt i ryggmargen.

Tuesday, September 06, 2005

Ikke bare Høyre advarer mot statssentrering

«Det var noen år siden daværende næringsminister Bjørn Rosengren i viss hast lot falle sin ytring om Norge som den siste Sovjet-staten. Nå lyder signalene fra Arbeiderpartiet forvirrende lik de signaler som Putin-regimet sender ut: Statlig kapital, Statlig kontroll. Statlig eierskap.» Les mer i VG!

Wednesday, August 31, 2005

Gerd Liv Valla og sivil utarming

Gerd Liv Valla ser med stor uro på at veksten i offentlig sektor er blitt lavere enn i sivil sektor. Hun frykter ”offentlig utarming”. Hva innebærer en slik logikk?
Er det slik, at vekst i sivil sektor fører til ”offentlig utarming”? Da må vel også det motsatte gjelde, at vekst i offentlig sektor fører til ”sivil utarming”?

Vekst i sivil sektor = ”offentlig utarming”?
Vekst i offentlig sektor = ”sivil utarming”?

Hvis vi skal ta logikken til Gerd Liv på alvor, og forfølge hennes ønske om vekst i offentlig sektor, så vil dette resultere i sivil utarming.
Staten vil styrkes, befolkningen vil utarmes. Hvilke regimer kan vi trekke veksler på her?

Tuesday, August 30, 2005

Reklameboards og ideologi

Reklame for Ap ruller over reklameboards i Østbanehallen, og viser oss en nedlagt fridtidsklubb, der budskapet er at ”vi vil arbeide for å åpne igjen” (fritt gjengitt). Ap vil altså åpne fritidsklubber. Ja det blir jo ikke Ap, det blir Ap sin stortingsgruppe, der stortingsgruppen vil benytte skattebetalernes penger. Så det Ap sier på reklamen er at vi tar penger fra skattebetalerne til å gjenåpne fritidsklubber.
Deretter ruller reklamen til Høyre over samme boards. Den formidler budskapet om at ”noen vil at politikerne skal bestemme mer, vi vil at folk skal bestemme mer selv” (fritt gjengitt). Den ideologiske forskjellen på reklamene er ganske påfallende…

Friday, August 26, 2005

De udemokratiske ”tigrene”

Åpen internasjonal handel eller tollmurer og handelshindringer?

Det bør være kjent for de fleste at stater som beskytter seg mot fri handel, også beskytter seg mot fritt innsyn og fri kritikk. De Sørøstasiatiske statene er ikke noe godt forbilde i internasjonal handel!
For eksempel Indonesia, og Filippinene har hatt en rivende økonomisk utvikling.
Prisen har vært store mangler på privat eiendomsrett og ”rule of law”. Dette er forutsetninger for en sunn økonomi. I tillegg har landene massiv korrupsjon, nepotisme og har bygget opp økonomien under brutale, udemokratiske regimer. Dette kan ikke kalles gode forbilder i internasjonal handel, slik som SV har uttalt.

Wednesday, August 24, 2005

LO benytter udemokratiske metoder

Les Aftenposten s 6 i dag!
Fagforbundets leder Jan Davidsen sier det er viktig at forbundets tillitsvalgte og medlemmer går inn i alle partiene. Han antyder også pengestøtte til Senterpartiet.
Høyres leder Erna Solberg antyder med rette at det er høyst problematisk å la store organisasjoner få ”vetorett” i politikken.

Man trenger ikke være statsviter for å se at LO, og herunder Fagforbundet har en enorm makt. LO sine pengegaver og styremedlemsskap i Ap er kjent. Pengegaver til SV er kjent. Davidsens planer for Sp er kjent.

Aldri tidligere har en organisasjon hatt muligheten for å sikre seg så mye makt som under dette valget. Og de legger ikke skjul på at de ønsker makt. Velgerne kan forhindre dette. –Om ikke annet: Stem mot økt innflytelse til LO, Fagforbundet og Davidsen!

Monday, August 22, 2005

Systemkritikk?

Så langt har valgkampen dreiet seg om å øse skattepenger over befolkningen. De politiske partiene kappes om å ta penger fra skattebetalerne, og deretter øse de over oss igjen. Dette kalles fellesskapsløft, dugnadsånd og norsk velferdsmodell.
Ingen stiller spørsmålstegn ved selve systemet. Finnes det én rikspolitiker som i denne valgkampen har stilt spørsmålstegn ved velferdsmodellen og sosialdemokratiet? Kan velferd skapes på andre måter? Har noen turt å tenke at reformer, omorganisering, og nedskjæringer i offentlig sektor er et poeng i seg selv? På den annen side, har skattebetalerne og stemmegiverne selv kommet på tanken om å stille spørsmålstegn ved systemet? Hvordan står det til med stemmegivernes evne til å tenke systemkritisk?

Tuesday, August 16, 2005

Simultan dose..

Ustanselige avbrytelser er kjedelig. Jeg foretrekker debattanter som venter til motparten er ferdig, og venter med å snakke til debattleder gir signal. Ved monolog gjennomskuer man lettere dybden (eller fravær av sådan) i budskapet. Og man slipper å høre på mer enn én politiker av gangen. Man slipper simultan dose av innhold man ikke liker …

Monday, August 15, 2005

Sosialistene uenige i skolepolitikken

Vi noterer oss at det rød-grønne alternativet er uenig i vesentlige punkter som: karakterer, eksamen, nasjonale prøver, skoleporten.no, obligatorisk 2. fremmedspråk, deltakelse i internasjonale undersøkelser som måler norske elevers læringsutbytte, fag og timefordeling, krav til rektorkompetanse, klassedelingsregler, finansieringen av friskoler, sidemål, lærerutdanningen og skolens formålsparagraf.

Friday, August 12, 2005

Reguleringsiverens ironi

Det er politikerne som avgjør hvor lenge butikker kan holde åpent, om alkohol skal selges på polet eller ikke og hvor langt forbrukerretten skal gå, sier forbruker.no.

En forbrukerrettighet som går utover angrerettlov og forbrukerkjøpslov osv, blir fort et privilegium for enkelte forbrukere. Særordninger for enkelpersoner og særordninger for enkelte grupper er et kjent fenomen i dette landet. Særordninger skjer gjennom reguleringer, beskyttelse, overføringer og subsidier.

Staten gir villig ut privilegier gjennom ulike former for særordninger. Hva er prisen for en særordning? Hva er prisen for reguleringer, beskyttelse, overføringer og subsidier?

Prisen totalt sett, på samlet nivå, er et mer regulert samfunn. Og mitt poeng er: Man kan ha sterkt regulerte samfunn, der Staten er total. Eller man kan ha lite regulerte samfunn, der Staten er minimal. Hvilken retning Staten orienterer seg avhenger av ideologi.Når det er slik at politikerne har stor reguleringsiver, så er dette en orientering mot Stor Stat.
Kanskje greit å være klar over?

Du tenker kanskje: Hva så?
Vel, all empiri viser at Stor Stat er lik mye reguleringer. Og mye reguleringer er lik lite konkurranse, høye priser, lange køer, og dårligere kvalitet.

Ganske ironisk dette, ikke sant? Snille politikere regulerer for å hjelpe forbrukerne. Men reguleringene fører til høye priser, lange køer, og dårligere kvalitet...

Wednesday, August 10, 2005

Sponheim avbildet som Che

I forbindelse med en Venstre-rap er Sponheim karikert som Che Guevara.
Grøss og gru! Mordere som Che er ikke helter. Hvordan kan Sponheim ha tillatt dette?
Hør rap’en her.

SV feilinformerer i skolepolitikken

SV gjentar og gjentar at undervisningen i offentlig skole skal tilpasses hver enkelt elev. Det skal ansettes nok lærere til å gjennomføre dette. SV vil at skattebetalerne betaler 200 millioner kroner for dette. KS og UFD sier at 200 millioner skattekroner gir mindre enn én ekstra lærer per kommune.
SV mener at skolebøker i videregående skole skal betales av skattebetalerne. Her har SV anslått prisen til 220 millioner skattekroner. Ap, som går inn for det samme, har anslått prisen til inntil 500 millioner skattekroner. UFD sitt anslag er på over 600 millioner skattekroner.
SV vil også at skolemat skal betales av skattebetalerne. De vil belaste skattebetalerne med 2 milliarder kroner for dette. UFD har beregnet prisen, og lander på opptil 3,5 milliarder skattekroner. Men maten kan raskt medføre ekstrakostnader for bestilling, varemottak, produksjon, ombygging av skoler osv.
SV sier ikke at kostnadene skal dekkes gjennom å ta fra skattebetalerne. De sier heller ikke at prisene kan mangedobles.

Tuesday, August 09, 2005

Rød-Larsen: - Arafat løy hele tiden

I gårsdagens Aften Aften, og i Adresseavisen kan vi lese: På direkte spørsmål om hvordan Arafat var da han løy, svarer Rød-Larsen: - Han løy hele tida, og han visste det. Jeg kunne si: «Abu Ammar (Arafats navn), kutt ut drittpratet». Han kunne da enten snakke seriøst eller ikke.

Arafat løy hele tiden, sier Rød-Larsen til amerikanske Atlantic Monthly. Noe tynt grunnlag her, men dog…

Sosialistisk næringspolitikk

På nyhetene i går kunne vi se Jens Stoltenberg uttale at en rød regjering vil ha en mye mer aktiv næringspolitikk.

Hjelpe meg, vi vet hva næringspolitikk betyr for sosialister. Det betyr ”fellesskapsløft”, ”nasjonal dugnad” osv. Stoltenberg vil ha mer av dette. Og som vi husker så er felleskap = Stat, for sosialistene.
En sosialistisk regjering vil med andre ord føre til nasjonalisering og aktiv statlig overtakelse av det private næringsliv. Og hvor får sosialistene penger til dette fra?
Skattebetalernes penger!

Dette er ikke et ubegrunnet resonnement. Tør jeg minne om tidligere overgrep fra Staten?
Konjunkturavgiften...

Valgkampsvartmaling?

…kronekursen vil stige, renten vil gå opp med flere prosentpoeng, og det vil jage arbeidsplasser ut av landet. Titusener av arbeidsplasser vil gå tapt…

…vi er i
gang