Gili T

Friday, August 26, 2005

De udemokratiske ”tigrene”

Åpen internasjonal handel eller tollmurer og handelshindringer?

Det bør være kjent for de fleste at stater som beskytter seg mot fri handel, også beskytter seg mot fritt innsyn og fri kritikk. De Sørøstasiatiske statene er ikke noe godt forbilde i internasjonal handel!
For eksempel Indonesia, og Filippinene har hatt en rivende økonomisk utvikling.
Prisen har vært store mangler på privat eiendomsrett og ”rule of law”. Dette er forutsetninger for en sunn økonomi. I tillegg har landene massiv korrupsjon, nepotisme og har bygget opp økonomien under brutale, udemokratiske regimer. Dette kan ikke kalles gode forbilder i internasjonal handel, slik som SV har uttalt.

2 Comments:

  • Great site lots of usefull infomation here.
    »

    By Anonymous Anonymous, at 13/8/06  

  • I really enjoyed looking at your site, I found it very helpful indeed, keep up the good work.
    »

    By Anonymous Anonymous, at 18/8/06  

Post a Comment

<< Home