Gili T

Monday, August 22, 2005

Systemkritikk?

Så langt har valgkampen dreiet seg om å øse skattepenger over befolkningen. De politiske partiene kappes om å ta penger fra skattebetalerne, og deretter øse de over oss igjen. Dette kalles fellesskapsløft, dugnadsånd og norsk velferdsmodell.
Ingen stiller spørsmålstegn ved selve systemet. Finnes det én rikspolitiker som i denne valgkampen har stilt spørsmålstegn ved velferdsmodellen og sosialdemokratiet? Kan velferd skapes på andre måter? Har noen turt å tenke at reformer, omorganisering, og nedskjæringer i offentlig sektor er et poeng i seg selv? På den annen side, har skattebetalerne og stemmegiverne selv kommet på tanken om å stille spørsmålstegn ved systemet? Hvordan står det til med stemmegivernes evne til å tenke systemkritisk?

2 Comments:

  • Hey what a great site keep up the work its excellent.
    »

    By Anonymous Anonymous, at 13/8/06  

  • Hi! Just want to say what a nice site. Bye, see you soon.
    »

    By Anonymous Anonymous, at 18/8/06  

Post a Comment

<< Home