Gili T

Thursday, September 15, 2005

Et land av og for sosialdemokrater

Analysene av valgfadesen hagler i media. Min foreløpige analyse konkluderer med at Norge er et land bygget av sosialdemokrater, og bygget for sosialdemokrater.
Borgerlig politikk får ikke bedre forutsetninger enn årets valgkamp:
1. Pilene peker i riktig retning;
2. Man har den best tenkelige motstander, et trehodet troll bestående av nasjonalister, sosialister og fagforeninger. Likevel blir valget en fadese.
Hovedårsaken er at landet er bygget av sosialdemokrater, og for sosialdemokrater. Selv ikke når pilene peker i riktig retning tør velgerne å tro på liberalismens og kapitalismens fortreffelighet. Og selv når man står overfor et trehodet troll tør ikke nordmenn å tro på liberalisme og kapitalisme. Dessverre.
I et slikt land skal det dessverre mye mer til enn ett glimrende innlegg i Aftenposten om ”en klarere Høyre-politikk”. Mistroen til liberalisme og kapitalisme i dette landet sitter dypt i ryggmargen.

13 Comments:

 • This comment has been removed by a blog administrator.

  By Anonymous Anonymous, at 15/9/05  

 • Sosialdemokratiet har vist seg å fungere. Sosialdemokratiet gir folk trygghet. Og de sosialdemokratiske partien har også tatt inn over seg en viss verdiliberal retorikk.

  Høyresiden har brukt de siste to årene til å mase om renten. Det har vært en gedigen tabbe. For de har ikke klart å skape troverdighet for at de relativt gode tidene skyldes regjeringens politikk. Samtidig har opposisjonen i ro og mak kunne bygge opp troverdighet rundt situasjonsbeskrivelsene, mens regjeringspartiene av uforståelige grunner fortsatte å snakke om renten.

  Når regjeringen ikke klarte å skape seg troverdighet på bedre økonomiske tider, så var det strengt tatt ingen grunn til å velge høyresiden bortsett fra de med dogmatisk forkjærlighet for markedsliberalisme.

  By Anonymous October, at 15/9/05  

 • For øvrig har jeg postet dette som eget innlegg på:
  http://october.motime.com/post/494164

  By Anonymous October, at 15/9/05  

 • Er uenig i at valgresultatet skyldes en slags ubevisst sosialdemokratisk dragning. Norge er kanskje blant de land i verden som klarest har forstått og omfavnet kapitalisme, markedsøkonomi og produktivitetsvekst som de sentrale verdiskapningsvektorene.

  Jeg tror heller det skyldes stigende forventninger knyttet til vår velstand. Når man blir fortalt igjen og igjen at man har det best i verden, begynner man å se på alt som ikke fungerer som en umulighet, og følgelig regjeringens skyld.

  De tre siste valgene har vi skiftet regjering, mest på grunn av dette. Kommunevalgene følger en lignende trend, og det blir spennende å se om 2007 følger opp.

  Det som før var forandring fryder er blitt til en politisk lov.

  By Blogger Alpeluen, at 15/9/05  

 • Det er en sammenheng mellom å klandre sosiale strukturer for sin (uheldige) skjebne, og distanse fra kapitalismens eller liberalismens ånd.
  I den grad det å vende seg til regjeringen for hjelp blir det normale, vil jeg absolutt si at den opprinnelige analysen (se over) styrkes.

  By Blogger Gili T, at 15/9/05  

 • Hvem sier at høyresiden er så veldig "usosialdemokratiske" da?

  Syns ikke akkurat Høyre glimrer med radikale avvik fra sosialdemokratiet.

  By Anonymous Harald, Oslo, at 15/9/05  

 • Professorer med ideologisk kverulering på agendaen, som Bernt Hagtvet har hevdet at Høyre har klare "usosialdemokratiske" elementer. Påstandene er fremkommet i tabloids form dog, og minner lite om en professors arbeid.

  Personer som Stein Reegård (Sjefsøkonom, LO) og Martin Kolberg (sekretær i Arbeiderpartiet) er nærmest forpliktet av sin ideologi og partitilhørighet til å karakterisere Høyre som ”usosialdemokratisk”. Følgelig må deres påstander (om Høyre) nødvendigvis bli upresise (for å si det forsiktig).

  Hvorvidt Hagtvet, Reegård og Kolberg hver for seg har fremstått som autoriteter i sine uttalelser om at høyresiden er usosialdemokratiske, er det nok ingen enighet om. Så vidt meg bekjent, har ingen av de nevnte anstrengt seg nevneverdig for å beskrive kapitalismens eller liberalismens ånd.

  Og man kunne kanskje forvente litt større presisjon, i alle fall fra Hagtvet, som i det minste kjenner til teoriene. Med større presisjon i sine påstander spørs det om høyresiden (inkludert Høyre) kan fremstilles som usosialdemokratiske.

  Sett i dette lyset, så får den innledende kommentaren fornyet betydning: I et land av og for sosialdemokrater, tør ikke velgerne å tro på liberalismens og kapitalismens fortreffelighet.

  By Blogger Gili T, at 16/9/05  

 • Når det har gått så bra med et land som er et sosialdemokrati, hvorfor skulle det ikke fortsatt gå bra fremover?

  Jeg håper vi finner det ut...

  By Anonymous Anonymous, at 18/9/05  

 • i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here

  By Blogger michelmiller1278, at 22/9/05  

 • Sosialdemokrater eller sytere?

  Man kan jammen lure, når regjeringen de siste fire årene har levert en god økonomisk politikk, arbeidsledigheten er lav og landet går som det griner.

  Vi byttet en fornuftig økonomisk politikk og noenlunde stabilitet med en regjering som er avhengig av humøret til Valla og Davidsen, og det er jo ikke alltid det beste...

  By Blogger Gnorhat, at 6/10/05  

 • Here are some links that I believe will be interested

  By Anonymous Anonymous, at 9/8/06  

 • Great site loved it alot, will come back and visit again.
  »

  By Anonymous Anonymous, at 10/8/06  

 • Your site is on top of my favourites - Great work I like it.
  »

  By Anonymous Anonymous, at 15/8/06  

Post a Comment

<< Home