Gili T

Wednesday, August 31, 2005

Gerd Liv Valla og sivil utarming

Gerd Liv Valla ser med stor uro på at veksten i offentlig sektor er blitt lavere enn i sivil sektor. Hun frykter ”offentlig utarming”. Hva innebærer en slik logikk?
Er det slik, at vekst i sivil sektor fører til ”offentlig utarming”? Da må vel også det motsatte gjelde, at vekst i offentlig sektor fører til ”sivil utarming”?

Vekst i sivil sektor = ”offentlig utarming”?
Vekst i offentlig sektor = ”sivil utarming”?

Hvis vi skal ta logikken til Gerd Liv på alvor, og forfølge hennes ønske om vekst i offentlig sektor, så vil dette resultere i sivil utarming.
Staten vil styrkes, befolkningen vil utarmes. Hvilke regimer kan vi trekke veksler på her?

2 Comments:

  • Øøh..Har Gerd-Liv en logikk? Det var nytt for meg...

    By Blogger VamPus, at 1/9/05  

  • Greets to the webmaster of this wonderful site. Keep working. Thank you.
    »

    By Anonymous Anonymous, at 18/8/06  

Post a Comment

<< Home